เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
ผู้สอน

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31201

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.