ผู้สอน
ภากร เทียนทิพย์การุณย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/3 ดนตรี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31212

สถานศึกษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาศิลปะดนตรี ศ23140