ผู้สอน
ซารีฟ หะยีซำซูดิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31216

สถานศึกษา

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/2