homeระบบฐานข้อมูล
person
ระบบฐานข้อมูล

ผู้สอน
นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบฐานข้อมูล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3122

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)