LSM101 Term 2-61


ผู้สอน
โศภิน รัตนสุภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
LSM101 Term 2-61

Class ID
31231

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจ้า.....*_*


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)