homeวิชาสัมมนาและโปรเจ็ค ปี 55 เทอม1-2 อ.จันทวรรณ
person
วิชาสัมมนาและโปรเจ็ค ปี 55 เทอม1-2 อ.จันทวรรณ

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสัมมนาและโปรเจ็ค ปี 55 เทอม1-2 อ.จันทวรรณ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3129

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสัมมนาและโปรเจ็ค ปี 55 เทอม1-2 อ.จันทวรรณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)