ผู้สอน
น.ส นันทา คชสง่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31290

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเสริมนักศึกษา