ผู้สอน
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ภาคสมทบ) 2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31331

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอน 1/2561 ปวส.1