เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กศน.ตำบลบ้านเพิง เพื่อนเรียนรู้ออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสรี ทิพย์ญาณ

กศน.ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง

เพื่อเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาศ