ผู้สอน
ศักดิ์ดา ทาชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31441

สถานศึกษา

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

วังสามหมอ