ผู้สอน
นาย ภาสธร ยาวโนภาส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3146

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองแวง


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1