เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดย คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1