ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31462

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกเสรี  สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี  ที่มีความสนใจในการทำขนมอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.