การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ N04
ผู้สอน

ปิยะบุษ ปลอดอักษร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ N04

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31499

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

MGM0515    N04  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.