ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้สอน

อาจารย์ กรุง วิลาชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปัญหาพิเศษทางด้านสัตวศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31547

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล การศึกษาวิจัย (ปัญาหาพิเศษ) ระดับปริญญาตรี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.