ผู้สอน
นาย ศราวุธ อยู่เกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อาจารย์ประจำชั้นห้อง ก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3156

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ประยุกต์ใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาภายในห้อง ก สำหรับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๘