homeอาจารย์ประจำชั้นห้อง ก
person
อาจารย์ประจำชั้นห้อง ก

ผู้สอน
นาย ศราวุธ อยู่เกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาจารย์ประจำชั้นห้อง ก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3156

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประยุกต์ใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาภายในห้อง ก สำหรับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๘ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)