อาจารย์ประจำชั้นห้อง ก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประยุกต์ใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาภายในห้อง ก สำหรับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๘