อาจารย์ประจำชั้นห้อง ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ประยุกต์ใช้ในการติดต่อกับนักศึกษาภายในห้อง ก สำหรับนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ ๔๘