กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

โยธิน งามสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31590

สถานศึกษา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำการใช้งาน แลกเปลี่ยนความรู้ ถามตอบปัญหาทั่วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.