เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

อัญพัชร์ นิติระวีพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31600

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.