การขายเบื้องต้น ระดับชั้นม.4
ผู้สอน

ชนิดาภา ปลั่งกลาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การขายเบื้องต้น ระดับชั้นม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31601

สถานศึกษา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การขายเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.