ม4/1 ออกแบบและเทคโนโลยี
ผู้สอน

อภิญญา ยงศิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม4/1 ออกแบบและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31602

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ออกแบบและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.