Computer 1 2561
ผู้สอน

anawat saoha

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
Computer 1 2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31604

สถานศึกษา
เหล่าจั่นนาภู

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา  ค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์  เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.