เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer 1 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

anawat saoha

เหล่าจั่นนาภู

ศึกษา  ค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์  เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน