สุขศึกษา ม.6
ผู้สอน

สมพร ไชยจักร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31605

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบร่างกาย

1. ระบบประสาท

2. ระบบต่อมไร้ท่อ

3. ระบบสืบพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.