วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
ผู้สอน

อัครเดช ใหม่นา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31721

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 2501-2004  วิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.