ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 10(พุธ-เช้า) 1/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31753

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

.