ปวช. 1.3 วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง
ผู้สอน

ทิพวรรณ กลิ่นกรุด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวช. 1.3 วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31755

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

2201-2109


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.