ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ กลุ่ม 01(พฤหัส-บ่าย) 1/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31759

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.