ผู้สอน
ทิพวรรณ กลิ่นกรุด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวช 2.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31766

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก


คำอธิบายชั้นเรียน

2200-1002