ผู้สอน
ปิยะบุษ ปลอดอักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ N02-61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31768

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.