ผู้สอน
HASAN DAUPOR
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Inorganic Chemistry 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31777

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102103 เคมีทั่วไป 2

ทฤษฎีกลุ่ม สมมาตรและกลุ่มจุดสมมาตร สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก

Group theory; symmetry element and point group; atomic and molecular energy states; term symbols; solid state chemistry and crystal structure