ภาษาไทย ท32101 ชั้น ม.5
ผู้สอน

จันทิมา สุขสำราญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ท32101 ชั้น ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31788

สถานศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.