ผู้สอน
ฐานียา เดชพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

M.6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31831

สถานศึกษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒


คำอธิบายชั้นเรียน

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค33201