ม.ปลาย รุ่น4

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน เรียน เรียน และก็เรียน น่าเบื่อ^^