เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา วาทการ ศึกษาศาสตร์ ปี 4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา วาทการ รหัสวิชา ศท  012010  เป็นวิชาเลือกในกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา