เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1
ผู้สอน

นาง เกวลิน วุฒิสาร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3185

สถานศึกษา
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

 cheeky รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1  เป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย yes


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.