นศคอมพิวเตอร์ไอที
ผู้สอน

ชัยวัฒน์ วัลละภา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
นศคอมพิวเตอร์ไอที

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31897

สถานศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.