เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คําสั่ง ตัวแปร โฟลชาร์ตฟังก์ชันโปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม   ตรวจสอบ  แก้ไขโปรแกรม โดยเลือกใช้โปรแกรมภาษาซีและโปรแกรมภาษาอื่นๆ