6358318 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน รปศ.583
ผู้สอน

นิติพงษ์ ทนน้ำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6358318 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน รปศ.583

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31936

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชา 6358318 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

นักศึกษา รปศ.581, 582 และ 583


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.