เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Learning through Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาโครงสร้างทางภาษา คำ วลี และประโยค ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี บอกได้ว่าแหล่งข้อมูลใดน่าเชื่อถือ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ความเพลิดเพลิน และทางวิชาการได้