ระดับชั้น ม.4
ผู้สอน

เพราพิลาส สวรรค์รัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระดับชั้น ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31981

สถานศึกษา
ศรีรา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.