นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2/2 (1/61)
ผู้สอน

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2/2 (1/61)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32005

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมของนโยบาย กระบวนการนโยบาย การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการวางแผน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการควบคุมแผน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.