ผู้สอน
สถาพร พรมเทศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32021

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สานสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561

http://www.sci.nu.ac.th/csitne...

ติดต่อ อาจารย์สอน 

: รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์ บุญสนอง  : [email protected] 

กลุ่ม Facebook : https://www.facebook.com/group...


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.