เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สานสนเทศขั้นพื้นฐาน 1/2561

http://www.sci.nu.ac.th/csitne...

ติดต่อ อาจารย์สอน 

: รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์ บุญสนอง  : [email protected] 

กลุ่ม Facebook : https://www.facebook.com/group...