homeวิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
วิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3203

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

laughblushคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)