วิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
วิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3203

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

laughblushคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 551 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.