BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทอม 1/2561]


ผู้สอน
อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทอม 1/2561]

Class ID
32039

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)