ผู้สอน
เกื้อ ฤทธิบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

724-329


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32051

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม