เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3008311 กรณีศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียน 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษาทางโลจิสติกส์ต่างๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว