การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ IT4ปี61
ผู้สอน

ปัญญ์ชลี เต่าทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ IT4ปี61

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32068

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.