วท.6003101 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 611152601-2 ภาคเรียนที่ 1/2561
ผู้สอน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วท.6003101 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 611152601-2 ภาคเรียนที่ 1/2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32075

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.