เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Business Intelligence

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

มหาวิทยาลัยเนชั่น

BCOM 322/CPSC 463
แนวคิดของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ โครงสร้างของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น และการทำมโนภาพข้อมูล การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร