ผู้สอน
Athitaya Nitchot
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Web Programming and Web Database (1-2018)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32101

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

This module introduces students to the important issues when creating, designing and publishing content on the World Wide Web. The students are provided with the opportunities to understand the Web development, and their judgment of different development techniques, both in theory and in practise. Important Web programming languages, techniques and issue in designing a Web system are covered, such as JavaScript, PHP, Web databases and PHP Framework. At the end of this course, students should be able to deliver their own website with multiple webpages which interacts with a database. Particular attention is given to Client-Server side applications, for example an e-commerce web application.