ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

6358318 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน รปศ.582


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
32174

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา 

6358318 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน รปศ.582


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.