homeวิศวกรรมซอฟต์แวร์101
personperson_add
วิศวกรรมซอฟต์แวร์101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3220

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)